Juridische informatie

AUTEURSRECHTEN - COPYRIGHT

1. De merken en logo's op deze website zijn gedeponeerde merken van de vennootschap LAGOSTINA SpA. Er wordt geen enkele licentie of geen enkel gebruiksrecht verleend voor om het even welk van de vermelde merken of logo's op deze website, die dus niet mogen worden gebruikt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar.

2. De vennootschap LAGOSTINA SpA behoudt zich het recht voor elke schending van zijn auteursrechten gerechtelijk te vervolgen, ook in het kader van een strafrechtelijke actie.

3. De reproductie van de op deze website gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve privédoeleinden. Elke andere gebruiksvorm van deze reproducties en met name het gebruik ervan voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden, tenzij na voorafgaande en schriftelijke toestemming van de vennootschap LAGOSTINA SpA.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Alle via deze website toegankelijke gegevens worden in oorspronkelijke staat verstrekt. De vennootschap LAGOSTINA SpA geeft geen uitdrukkelijke noch stilzwijgende garantie, en aanvaardt geen aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website met inbegrip van alle fouten of virussen die de computerapparatuur of andere goederen van de gebruiker zouden kunnen beschadigen.

2. De vennootschap LAGOSTINA SpA is niet aansprakelijk voor de juistheid, fouten of weglatingen op deze website. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van die gegevens.

3. De vennootschap LAGOSTINA SpA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade, directe of indirecte, en ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen ervan, die is veroorzaakt door de toegang van om het even wie tot de website of door de onmogelijkheid om zich toegang te verschaffen tot de website, evenals het gebruik van de website en/of het geloof dat wordt gehecht aan eender welke informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van die website afkomstig is.

4. De gebruiker verbindt zich ertoe om geen informatie naar deze website te sturen die burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich kan meebrengen en verbindt zich er daarom toe om via deze website geen illegale of lasterlijke informatie te verspreiden, noch informatie die indruist tegen de openbare orde.

5. Websites die niet behoren tot de vennootschap LAGOSTINA SpA en waarop zich een hyperlink naar de onderhavige website bevindt, staan niet onder zeggenschap van de vennootschap LAGOSTINA SpA die bijgevolg elke aansprakelijkheid betreffende de inhoud ervan afwijst. Deze links van websites van derden naar onze website vormen in geen geval een goedkeuring van of een partnerschap tussen de vennootschap LAGOSTINA SpA en deze websites, en zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Volgens de Franse wetgeving inzake gegevensbescherming ('Loi sur l'informatique et les libertés'), namelijk wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, is deze website aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

In overeenstemming met de bepalingen in de bovenbedoelde Franse wetten inzake gegevensbescherming heeft ieder die zijn gegevens of andere informatie heeft achtergelaten op de website het recht om deze persoonlijke gegevens die hem/haar betreffen te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen. Dit recht kan worden uitgeoefend via volgend adres:

KLANTENDIENST LAGOSTINA

Klantendienst België, Avenue de l'Espérance 25, 6220 Fleurus,

Tel. 070/ 23 31 59 (prijs van de oproep verschilt naargelang de operator)

COOKIES

De website www.lagostina.fr maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden achtergelaten op de computer van gebruikers, uitsluitend met de bedoeling om het navigeren op de site te vergemakkelijken en om de hun aangeboden diensten te personaliseren. Om de website in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken stel je de browser best zo in dat hij cookies aanvaardt. De cookies van de website bevatten geen gegevens voor persoonlijke identificatie en zijn enkel bedoeld voor gebruik door de editor. De editor brengt gebruikers op de hoogte dat zij deze cookies kunnen weigeren door hun computer te configureren volgens de op www.cnil.fr toegelichte modaliteiten.

Wanneer je op een productpagina op de knop 'Dit product kopen' klikt, kun je bovendien kijken bij welke webwinkel het product onmiddellijk beschikbaar is.

Wanneer je op deze knop klikt, plaatst onze partner Commerce Connector INTERNATIONAL GmbH (hierna CCIG) een cookie in je browser die daar 7 dagen lang wordt opgeslagen. Als u tijdens deze periode online aankopen doet, kan CCIG informatie ontvangen over uw aankoop zodra uw bestelling is bevestigd. Deze informatie maakt het niet mogelijk om je te identificeren en dient uitsluitend om statistische gegevens over de verkoop van onze producten te verzamelen.

Meer informatie vind je op:
https://www.commerce-connector.com/website/en/policy-en/

TOEGANG TOT DE WEBSITE

De vennootschap LAGOSTINA SpA behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gehele website of een gedeelte ervan, met name de inhoud, functies of beschikbaarheidsperiodes ervan zonder voorafgaande kennisgeving en op eender welk ogenblik te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken.

Opmerkingen en suggesties over de website kun je versturen naar de webmaster.